Danske Veterantogs Fællesrepræsentation
DANSKE VETERANTOG
Hvad er DVF ?

Danske Veterantogs Fællesrepræsentation (DVF) er et samarbejde mellem foreninger og organisationer, der driver veterantog (operatører) eller vedligeholder veteranbaner.

DVF's primære formål er at repræsentere medlemmerne overfor myndighederne med henblik på at skabe en effektiv kontakt mellem parterne, samt for at hjælpe medlemmerne med at opfylde de sikkerhedskrav, der stilles i veteranbanebekendtgørelsen (bekendtgørelse 1354). Disse sikkerhedsbestemmelser omfatter bl.a.: tilsynsforhold, vedligeholdelsesprocedurer for lokomotiver, vogne og spor, samt uddannelsesregler for personalet.

Fællesskabet skal tillige sikre erfaringsudveksling og et nært samarbejde operatørerne imellem.

DVF ønsker desuden at sikre, at man får en historisk korrekt rejseoplevelse, når man som publikum har besluttet sig for at rejse med et af de veterantog, som er tilsluttet fællesrepræsentationen.

Denne kvalitetssikring af en historisk rejseoplevelse omfatter:

Retur til DVF forside
   

1. Historisk jernbanemateriel
Veterantoget består af historiske lokomotiver og vogne, der overvejende er fremstillet for mere end 30 år siden, og restaureret og vedligeholdt historisk korrekt.

2. Støtte til fortsat vedligeholdelse
    og udbygning af veterantogene.

Veterantogene drives på ikke - kommerciel basis. De penge som kommer ind ved kørsel, anvendes til veterantogenes fortsatte vedligeholdelse og udbygning. Selv om foreningerne er med til at bevare et levende museumsmiljø, modtager man ikke faste, offentlig driftstilskud. Driften af veterantog foregår derfor fortrinsvis med frivillig og ulønnet arbejdskraft.

3. Forbrugeroplysning.
De veterantog som kan leve op til ovenstående krav, må anvende fællesrepræsentationens logo ved markedsføring, når det samtidig oplyses hvilke typer veterantog og hvilken tidsalder veterantogene repræsenterer